Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
PARIS Anna Budziejko z siedzibą w 09-402 Płock, ul. Chopina 33, NIP 774-305-92-53, REGON 141400032 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PARIS Anna Budziejko nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Jeśli uważają Państwo, że ich dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W każdym czasie mogą Państwo odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

4. Jako Administrator Państwa danych osobowych:

a. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażają na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
b. Państwa dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: www.parisbizuteria.pl prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, w celach księgowych i podatkowych.
c. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
• imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, nr IP, numer konta bankowego, numer zamówienia – w celu zawarcia i wykonania umowy
• imię, nazwisko, adres email – w celach marketingowych
• imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer konta bankowego – przy prowadzeniu postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniem od umów.

5. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Państwa adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.

6. Nie przekazujemy Państwa danych innym administratorom.

7. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Państwa danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

9. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do ich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

10. W każdym czasie mogą Państwo odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

11. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: esklep@parisbizuteria.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora

12. Jeśli mają Państwa w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Państwa żądanie.

13. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

14. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie www.parisbizuteria.pl pliki cookies.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem esklep@parisbizuteria.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Dane w ramach zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Państwa zamówienia, w tym do czasu Państwa rezygnacji. Jeżeli zdecydują się Państwo zrezygnować, Państwa dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji. Jest to niezbędny czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

UDOSTĘPNIJ SWÓJ KOSZYK
Zadzwoń i zapytaj naszego doradcę: +48 511 165 550
This is default text for notification bar